توجه

به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا و اعمال محدودیت از طرف سفارت بر تعداد پذیرش روزانه و حجم زیاد درخواست ها ممکن است نوبت شما بیشتر از سه هفته طول بکشد
ثبت نام شما به منزله قبول شرایط می باشد

به دستور سفارت افغانستان در تهران ، تا اطلاع ثانوی بخش تمدید پروفایل تشکیل نمی شود ! خبر بعدی از طریق سایت در همین بخش اطلاع رسانی میشود