پیگیری شکایات و درخواست ها

کافی نت آنلاین به منظور ارتقای سایت و تکریم کاربران گرامی اقدام به ایجاد سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان گرامی نموده است. خواهشمند است با درج شکایات، نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در راستای اجرای این امر یاری فرمایید.