توجه

در حال حاضر جهت عقدنامه نیازی به نوبت نیست در ساعات کاری با مدارک اعلام شده به سفارت مراجعه نمایید. ( شنبه تا چهارشنبه )