توجه

در حال حاضر جهت درخواست عقدنامه نیازی به نوبت اینترنتی نیست برای دریافت نوبت ۷ صبح ( شنبه تا چهارشنبه ) با مدارک اعلام شده به سفارت مراجعه نمایید در صورتیکه نوبت به شما برسد در همان روز کار شما انجام می شود.