نرم افزار نوبت گیری سفارت افغانستان برای تثبیت هویت

 

نرم افزار نوبت دهی سفارت افغانستان مخصوص ویندوز !

این نرم افزار تمامی امور نوبت دهی را به صورت اتوماسیون انجام میدهد و با موفقیت برای شما نوبت خواهد گرفت و تضمین صد در صدی وجود دارد که در صورت عدم نوبت گیری هزینه پس داده خواهد شد

توجه داشته باشید که نوبت گیری برای دارندگان کارت آمایش توسط سفارت محدود شده است و هر چند ماه یک بار باز می شود