کد فراگیر

دریافت کد فراگیر حداقل یک ساعت و حداکثر یک روز کاری زمان میبرد.

این زمان ممکن است با توجه به شرایط استعلام متغیر باشد.

بعد از ثبت نام از بخش پیگیری منتظر اعلام نتیجه باشید.

1اطلاعات درخواستی
2بازبینی اطلاعات
 • بر اساس پاسپورت یا کارت آمایش
  کارت آمایش تاریخ گذشته رد می شود همچنین تذکره جهت اخذ کد فراگیر معتبر نمی باشد .
 • به میلادی
 • DD slash MM slash YYYY
  به میلادی
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 30 MB, Max. files: 3.
   عکس واضح و بدون مهر و جدید باشد. عکس با کیفیت که با گوشی هم گرفته شود پذیرفته می شود.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 30 MB, Max. files: 3.
    در صورتیکه با گوشی از مدرک عکس میگیرید باید واضح و خوانا و صاف باشد.
   • 0 تومان