تا اطلاع ثانوی بخش کد فراگیر به صورت کشوری قطع می باشد. در صورت بازگشایی از همین لینک اطلاع رسانی می شود. متقاضیانی که تاکنون کد خود را دریافت نکرده اند میتوانند صبر نمایند یا از بخش پشتیبانی درخواست خود را لغو نمایند.