توجه

در حال حاضر ( ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ) جهت تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس و تمدید اعتبار پاسپورت ماشین خوان در سفارت افغانستان در تهران ابتدا یک نفر جهت دریافت نوبت حضورا به سفارت مراجعه نمایند .لیکن جهت 👈 تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس و ماشین خوان در کنسولی افغانستان در مشهد 👉 می بایست نوبت آنلاین دریافت نمایید.