چگونه از سفارت تذکره غیابی بگیریم ( غیر فعال )

برای اخذ تذکره غیابی هرفردی که کارت امایش و یا پاسپورت دارد ابتدا در سایت appstehran.com توسط یکی از مراکز مجاز معرفی شده در سایت سفارت مانند کافی نت آنلاین پروفایل تشکیل داده و سپس بامراجعه به باجه ۱۱ درخواست تذکره غیابی کرده و از باجه ۱۱ یادداشتی مبنی بر اخذتذکره غیابی دریافت میکند . بوسیله این یادداشت به طبقه اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نزد اقای همت خیل (مسئول بخش تذکره غیابی )مراجعه کرد تا نوبت به شما بدهد .

🔴۷ قطعه عکس رنگی

🔴اصل فرم تقاضای تذکره غیابی به همراه یک برگ کپی
🔴سه برگ کپی رنگی از تذکره یکی از اقارب(پدر . برادر .پسرعمو. پدربزرگ . عمو)
🔴اصل مدارک پاسپورت اقامتی و یا کارت امایش
🔴نکاح خط

🔴معرفی یکی ازبستگان و یا وکیل قانونی جهت تعقیب وطی مراحل صدور تذکره غیابی در کابل
🔴درصورتی که شخص قبلا تذکره داشته است و تذکره خود را گم کرده است باید درخواست المثنی بدهد
🔴اشخاص بالای ۱۸ سال برای نصب عکس در تذکره خود باید اقدام کنند
🔴حضور دونفر ضامن تذکره دار برای افرادی که قبلا تذکره تابعیت افغانستان اخذ نموده اندضروری میباشد
🔴حضور خود فرد جهت انجام مراحل انگشت نگاری الزامی میباشد.