پرداخت هزینه سیمکارت

Please enter a number from 1 to 3.
هر شخص خارجی میتواند حداکثر سه سیمکارت خریداری نماید.
انتخاب سیمکارت اعتباری(Required)
تحویل حضوری در نمایندگی های منتخب فقط در بعضی شهرها فعال است.
شرایط و ضوابط