اطلاعیه

ثبت نام لاتاری آمریکا ۲۰۲۴ برای سال ۱۴۰۱ در ۱۷ آبان ماه بسته شد. نتایج ثبت نام در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ مشخص می شود.

یادآوری ثبت نام لاتاری 2025