مدارک لازم:

۱- اصل و تصویر کارت آمایش معتبر و گذرنامه خام

۲- اصل و تصویر دعوتنامه

۳- بلیط به مقصد کشور ثالث با حداقل یک ماه اعتبار

۴- تصویر مدرک اقامتی فرد دعوت کننده در کشور ثالث

۵- اصل و تصویر عقدنامه، برای بانوانی که از سوی همسرشان دعوت شده اند.

لازم به ذکر است مدت زمان بررسی و اخذ مجوز از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور حداقل ۱۰ روز می باشد.

منبع : اداره امور اجرایی اتباع خارجی