اگر کارت آمایش تون گم شد یا به هر دلیلی توی حادثه از بین رفت باید چه کنیم ؟

اگر در تهران هستید ابتدا به یکی از مراکز خدماتی مراجعه نمایید .

 • مرکز خدمات اداری خلیج فارس
 • مرکز خدمات اداری پاکدشت

 • مرکز خدمات اداری گل تپه

  یک فرم به شما داده میشه که باید سه نفر شخص ایرانی امضاء کنه و توسط یکی از مراجع زیر نیز تایید بشه.
 • مهر کلانتری محل
 • مهر شورای حل و اختلاف
 • مهر دادگاه
 • مهر دفتر اسناد رسمی

  اگر موفق شدید یکی از مراجع بالا اون فرم رو مهر کنه که هیچ اما اگر نشدید !  از گزینه چهارم استفاده نمایید ، و با یکی از اون اشخاص ایرانی که نامه تون رو مهر کرده به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید و اون دفتر بعد از ثبت رسمی و تایید شخص ایرانی و دریافت هزینه ( معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان ) سند رسمی صادر میکنه و به شما میده  .

مجدد به مرکز خدماتی بروید و مراحل اداری رو طی کنید و اونجا برای شما برگه تردد صادر و اعلام میشه دوره بعدی تمدید کارت آمایش ، به دفتر کفالت مراجعه و همراه دیگر اعضا خانواده کارت جدید دریافت کنید.

در دیگر شهرها هم ابتدا به اداره امور اتباع و مهاجرین استان محل سکونت مراجعه و سپس طی مراحل کنید.

موفق باشید .