رزرو نوبت اشتغال

تمامی مردان بالای ۱۸ سال و کمتر از ۶۰ سال که دارای برگه سرشماری سال ۱۴۰۱ میباشند شامل این طرح میشوند ، بدیهی است اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی خواهد بود.

جهت دریافت نوبت تعیین وضعیت شغلی به دفتر کفالت یا یکی از مراکز اصلی مراجعه نمایید.