فراگیر

دریافت کد فراگیر حداقل 1 روز کاری زمان میبرد ، این زمان ممکن است با توجه به شرایط استعلام متغییر باشد و تا سه روز هم زمان ببرد.
  • بر اساس پاسپورت یا کارت آمایش
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    عکس واضح و بدون مهر و جدید باشد. عکس با کیفیت که با گوشی هم گرفته شود پذیرفته می شود.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورتیکه با گوشی از مدرک عکس میگیرید باید واضح و خوانا و صاف باشد.
  • 0 تومان